ABA (Automatisk Brand Alarmering)

ABA er et anlæg der er koblet direkte til Brandvæsenet.

Vi installerer, servicerer og udfører ABA som efterfølgende kan godkendes hos akkrediterede selskaber som blandt andre Dansk Brand og Sikrings Institut. 

Vi har montører der er uddannet til at ændre og reparerer anlæg, så de stadig overholder alle myndighedskrav. Alle vores installationer udføres efter gældende henvisninger og bekendtgørelser.